Quên mật khẩu
Các bước để lấy lại mật khẩu
1. Nhập thông tin, Tạo mã token
Mỗi 1 token, OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 2 phút
2. Soạn tin nhắn gửi 8085
3. Nhận và nhập mã OTP và update